Biologiska

Vi är återförsäljare av bl.a Biobest  polineringshumlor & biologisk bekämpning ! 

 

 

Humlor

Vi är återförsäljare av Biobest Groups humlor. Via oss kan du beställa de typer av humlor som du kan tänkas behöva för ditt växthus. Se de olika produkterna i länken nedan: 

Mycostop

Mycostop® - ett biologiskt växtskyddsmedel. Användningsområde: plantodling, grönsaker, örter och prydnadsväxter

Prestop

Prestop® - ett biologiskt bekämpningsmedel. Användningsområde: plantodling, grönsaker, örter och prydnadsväxter