Vi är Clima Kontroll

Vi är återförsäljare av olika varor som kan behövas främst inom växthusnäringen. Vi säljer olika typer av bevattningsmaskiner, bekämpningsmedel med tillbehör, biologiska hjälpmedel t.ex humlor och välgörande insekter m.m. 

Varorna vi köper in kommer framför allt från Wanjet, Biobest och Hortimax, men även från andra företag.