CK Fertimixer 2000

CK Fertimixer 2000 kan kontrollera 10 individuella grupper.

Varje grupp kan innehålla maximalt 32 undergrupper.

Gödseldoseringen kan ske antingen Proportionellt eller Ledningstalsstyrd, eller en kombination av dessa.

Maximalt kan 8 doseringspumpar anslutas, 7 för gödselmedel och 1 för pH-kontroll allternativt alla 8 för gödselmedel.

Gödselblandaren kan även kontrollera omrörningen i stamlösningstankarna och spolning av maximalt 8 olika Filter.

Till Gödselblandaren kan anslutas Vågar eller Fuktgivare för växtunderlaget som kan både starta bevattningen och visa grafisk översikt i PC programmet.

Bevattningar kan även startas enligt Fasta klockslag, Intervall, Externa startsignaler och Solinstrålning.